Planeringen av Östbanan tar fart

Den planerade sträckan för Östbanan börjar i Helsingfors (Helsinki) och passerar sedan Borgå (Porvoo). Karta: Östbanan projekt, Itärata-hanke

För planering av Östbanan ska det bildas ett aktiebolag. De handlingar som gäller har undertecknats. Finska statens andel uppgår till 51 procent i bolaget.

Kommunikationsminister Timo Harakka är nöjd över att planeringen av Östbanan nu kan inledas.

– I och med projektbolaget Östbanans bildande pågår planeringen av tre stora spårprojekt i Finland. Vi utvecklar hela Finlands livskraft och konkurrenskraft tillsammans med kommunerna och städerna. Genom att utveckla spårtrafiken stärker vi en hållbar tillväxt, konstaterar minister Harakka.

Snabb tågförbindelse

Bolagets verksamhetsområde är planering av spårtrafikinfrastruktur för den snabba tågförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola fram till byggberedskap. Bolaget kan dessutom göra eller låta göra utredningar för att möjliggöra byggande av projektet samt för att identifiera nytta, nackdelar och andra effekter som projektet medför.

Utöver finska staten är följande delägare i bolaget: Borgå, Kouvola, Helsingfors, Villmanstrand, Kuopio, S:t Michel, Joensuu, Imatra, Pieksämäki, Kajana, Idensalmi, Siilinjärvi, Lieksa, Kitee, Nurmes, Lapinlahti, Suonenjoki, Mäntyharju, Askola, Parikkala, Taipalsaari, Rautjärvi, Lappträsk och Mörskom.

Medlem av Fortums ledningsgrupp

Bolagets styrelse har 11 ledamöter. Ordförande för styrelsen är ledande rådgivare vid Miltton, generallöjtnant Arto Räty. Han har tidigare varit kanslichef vid försvarsministeriet. Räty har också tjänstgjort bland annat som försvarsmaktens operationschef och som medlem av Fortums ledningsgrupp. Vice ordförande är diplomingenjören, eMBA Arto Pohjonen, som bland annat har arbetat som verkställande direktör vid Destia Ab och Lujatalo Oy. För närvarande arbetar han med regeringsuppgifter, bland annat som ordförande i fyra olika bolag och som delägare i bostadsbyggherren Newil & Bau Oy.

De övriga styrelsemedlemmarna är Annina Peisa, Anu Ojala, Katriina Vainio, Piia Karjalainen, Marita Toikka, Silja Hyvärinen, Jarmo Pirhonen, Jukka-Pekka Ujula och Kimmo Jarva.

– Det är verkligen fint att staten och en stor grupp städer och kommuner tillsammans har kunnat främja projektet Östbanan. Projektet anknyter till de två redan inledda motsvarande projekten. Utvecklandet av spårförbindelserna kommer att stärka livskraften hos de städer och kommuner som deltar i projektet. När förbindelserna är klara, kommer de dessutom att minska trafikutsläppen. Jag väntar med spänning på att planeringen ska inledas, säger styrelseordförande Arto Räty.

Betydande effekter på regionernas livskraft och tillgänglighet

- Östbanan skulle förena Borgå som ny järnvägsstad med bannätet och stärka stadens tillväxtmöjligheter som knutpunkt i östra Nyland. Snabba förbindelser till Helsingfors och Vanda skulle koppla Borgå och östra Nyland starkare till utvecklingen av metropolområdet och pendlingsregionen, konstaterar Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Svarar mot målen

- Att bilda projektbolaget har varit en unik samarbetsansats av halva Finland. Vi främjar samtidigt förutsättningarna för spårtrafiken i östra Finland och hejdar framtida växthusgasutsläpp, säger Jarmo Pirhonen, stadsdirektör i Kuopio.

- Att planeringen av Östbanan inleds innebär att genomförandet av banförbindelsen kommer allt närmare varje dag. Det är fråga om ett långsiktigt projekt som på ett bra sätt svarar mot målen för trafiken och regionutvecklingen i östra Finland, konstaterar Kouvolas stadsdirektör Marita Toikka nöjt.