Myndigheten VRR uppmanar Abellio att förbättra servicen på Ruhr-järnvägen

Abellio-tåg på väg till Ruhr-området. Foto: Abellio, kredit Philipp Liebermann

Tyska Rhen-Ruhrs transportmyndighet, VRR, varnade nyligen Ruhr-järnvägens nuvarande koncessionshavare Abellio.  Myndigheten krävde betydande förbättringar ifråga om tillförlitlighet och punktlighet på Abellios linjenät.

VRR krävde av Abellio att den "dåliga och oacceptabla servicenivån, särskilt ifråga om S-Bahn-linjerna S3 och S9 plus på den regionala linjen RE49", måste åtgärdas senast i juli.

Införandet av ny service på den 14-kilometer långa tidigare nedlagda S9-sträckan mellan Gelsenkirchen och Buer Nord - Recklinghausen, som ursprungligen var planerad till 1 maj, måste nu öppnas senast den 15 september.

Varningen följde Abellios meddelande till VRR tidigare i maj när Abellio avslöjade att företaget inte kunde tillhandahålla tillräckliga resurser för att hantera den avtalade tidtabellen.

Tågtrafiken på Ruhr-nätet har lidit av avbokningar och förseningar sedan december trots att frekvenserna har minskat och passagerarantalet minskat markant på grund av coronavirus-pandemin. Abellio har upplevt allvarlig personalbrist, trots att man har använt kontraktsanställda såväl som sina egna anställda.

Abellio säger sig ha otillräckligt med tåg för att kunna "köra efter" tidtabellen, med följden att Abellio har anställt lokomotivdragna tåg för att driva S-Bahn-linjen S3 under maj.

På grund av den fortsatta bristen på personal rapporterar lokala medier att Abellio har kommit överens om att "delegera" cirka hälften av RE1- servicen till Deutsche Bahn Regio. I vissa fall kommer DB att använda de befintliga push-pull-tågen eftersom det inte finns tillräckligt med tid att utbilda DB-förare för de nya tågen.