Deutsche Bahn digitaliserar sju regionala linjer för 500 miljoner euro

År 2035, cirka fem år tidigare än planerat - kommer digital teknik att prägla järnvägen i Tyskland och göra den klimatvänligare och effektivare. Foto: DB

Deutsche Bahn, tyska järnvägsindustrin och myndigheterna påskyndar gemensamt införandet av ny järnvägsteknik under 2021. 

Modern teknik ersätter konventionella system helt fram till 2035, vilket blir fem år tidigare än planerat.

Till exempel utrustar Deutsche Bahn (DB) tillsammans med Association of the Railway Industry in Germany (VDB) sju regionala rutter med digital teknik redan i år.

Den nya tekniken ersätter konventionella system av olika slag i delstaterna Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen och i den sydligaste delstaten Bayern. Detta innebär att fler tåg kommer att kunna köra på befintliga spår i framtiden; pålitlighet och punktlighet kommer att öka.

Ordern finansieras via den federala tyska regeringens pandemibetingade stimulanspaket, som ger ytterligare en summa på över 500 miljoner euro. Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, DB och VDB hade kommit överens om att använda medlen för ett accelerationsprogram. 100 miljoner euro har använts förra året, 400 miljoner euro kommer att flöda i år.

Med accelerationsprogrammet kommer eftermonteringen också att öka totalt. Passagerare och godstransportkunder drar nytta av mer kvalitet och kapacitet.

Sju industriföretag tecknar de första kontrakten i det så kallade höghastighetsprogrammet med DB Netz AG. Programmet ger stabila beställningar för industrin. Många innovationer används för första gången, nya företag går in och standarder etableras för digital teknik. För branschen innebär investeringsprogrammet att många jobb säkras under pandemin