Stadler: Tillväxtkursen fortsatte framgångsrikt

Stadlers senaste bimodale produkt, Flirt. Foto: Stadler

2021 var ett händelserikt och framgångsrikt år för Stadler i många avseenden. Under 2021 uppnåddes historiska rekordvärden sedan börsnoteringen för försäljning, EBIT samt orderingång och orderstock.

- Trots en ekonomi som fortfarande är påverkad av pandemin – präglad av problem med leveranskedjan – kan vi stolt se tillbaka på det bästa året sedan börsnoteringen. Detta bekräftar på ett imponerande sätt vår grupps strategiska inriktning och prestation, kommenterar Peter Spuhler, styrelseordförande och interimistisk koncernchef, om det senaste räkenskapsåret.

Stigande orderingång

Aldrig tidigare har så många beställningar inkommit under ett verksamhetsår. Med 5,6 miljarder CHF överstiger orderingången avsevärt föregående års siffra på 4,3 miljarder CHF och ligger över det tidigare rekordet på 5,1 miljarder CHF från 2019. D

Detta trots att de två stora orderna från SBB och ÖBB blockerades av överklaganden i slutet av året, samt ordern från VDV-konsortiet som kunde bokas först i början av 2022. I början av 2022 fick ÖBB slutligen uppdraget.

Tack vare den ökade produktionskapaciteten de senaste åren kommer Stadler att kunna hantera den rekordstora orderstocken på 17,9 miljarder CHF (31 december 2020: 16,1 miljarder CHF) under de kommande åren.

Kompensering

Trots utmaningarna i leveranskedjorna och de pågående effekterna av pandemin på godkännande- och leveransprocesserna samt på serviceverksamheten, kunde förseningarna i acceptansen av nya fordon jämfört med 2020 nästan kompenseras.

Detta ledde till en betydande ökning av försäljningen med 18 procent till en rekordnivå på 3,6 miljarder CHF jämfört med 3,1 miljarder CHF under samma period föregående år och jämfört med 3,2 miljarder CHF under året före krisen 2019.

Källa: Stadler