"Helsingforsregionen behöver tre nya järnvägsdepåer"

Järnvägsdepå. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: PhilipAlbert

Enligt den senaste utredningen från det finländska Trafikledsverket behövs det tre järnvägsdepåer i regionen där kollektivtrafikoperatören Helsingforsregionens Trafik bedriver tågtrafiken, skriver tidningen HBL.

Frågan om var de framtida järnvägsdepåerna ska placeras för att täcka behoven för lokaltågstrafiken i huvudstadsregionen har varit en het fråga länge.

Trafikledsverket och HRT har gjort utredningar för depåer i Kyrkslätt, Kervo, Esbo och Vanda. HRT, som förra veckan tecknade på ett avtal med VR om att sköta lokaltågstrafiken till och med 2031, räknar med att köpa in nya tåg i mitten av 2020-talet.

Trafikledsverket utgår från att depåer placeras vid Åbobanan, stambanan och ringbanan. Platserna för depåerna kunde vara Jäspilä i Kervo, Bobäck och Getberget i Kyrkslätt, Mankby i Esbo och Petas i Vanda.

En depå för underhåll skulle först byggas antingen vid kustbanan eller vid ringbanan. Efter det byggs huvuddepån vid stambanan och efter det en till underhållsdepå vid stambanan eller ringbanan.

När alla tre depåer har byggts frigörs kapaciteten från depån i Ilmala för fjärrtrafiken, vilket minskar rusningen mellan Helsingfors och Böle, som är en av huvudstadsregionens och landets kritiska flaskhalsar för tågtrafiken. HRT har vid ett flertal tillfällen uppgett att kapaciteten i Ilmala är otillräcklig.

Den nya utredningen är en fortsättning på den utredning som blev färdig i fjol. Utredningen i fjol behandlade enbart en depå vid kustbanan.

Den nya utredningen granskar behovet av depåer i hela regionen. I sista hand är det kommunerna och städerna som ska besluta om de upplåter mark för depåer. Som HBL tidigare har skrivit har planerna på att bygga depåer stött på patrull i Esbo och i Kyrkslätt. Tidigare i vintras ansåg Nylands landskapsstyrelse efter en omröstning att den bästa platsen för en depå vore i Mankby och Bobäck.

Den fortsatta planeringen av järnvägdepåer kräver generalplanering och planering av banor där allmänheten har möjlighet att bekanta sig med planerna. Från Trafikledsverket räknar man med att det är möjligt att börja bygga depåer tidigast mellan åren 2024 och 2027.