Stadlers IT-system utsattes för cyberattack

Stadlers fabrik i Bussnang. Foto: Stadler Rail

Ledande tillverkaren av rullande materiel, Stadler och dess IT-system drabbades nyligen av en svårartad cyberattack, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Vid attacken utnyttjades skadlig programvara med syfte att stjäla information. Enligt Stadler undersöks omfattningen av cyberattacken fortfarande.

Företaget, som startade omedelbart en rad nödvändiga säkerhetsåtgärder, informerade också de ansvariga myndigheterna, som inledde en detaljerad utredning.

- Stadlers interna övervakningsservice fick nyligen reda på att företagets IT-nät har attackerats med hjälp av skadlig programvara, som sannolikt har lett till ett dataläckage, säger företaget.

-  Skadans omfattning måste dock analyseras ytterligare.

Stadler säger att händelsen troligen orsakades av en professionell attack utförda av okända förövare, som kan tänkas försöka utpressa pengar från Stadler genom att hota med publicerandet av information som kan skada företaget eller dess anställda.

Stadler, som startade omedelbart nödvändiga säkerhetsåtgärder, engagerade även ett team av externa experter och varskodde de berörda myndigheterna.

Företagets säkerhetskopieringssystem fungerar igen som förväntat och de drabbade systemen har startats om.