Corona slår hårt mot internationella järnvägstransporter

Ny studie visar att det kommer att ta år för järnvägstransporterna att återhämta sig. Arkivbild

Coronavirus-pandemin kommer troligtvis att ha en omfattande inverkan för tågoperatörer, fordonsägare och industrin för rullande materiel, enligt en studie som genomförts av det tyska företagskonsultföretaget SCI Verkehr. Studien heter "Påverkan av Covid-19 på järnvägssektorn i Europa" och är baserad på detaljerade analyser av järnvägsmarknaderna i Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Tjeckien. Studien och tittar på både passagerar- och godssektorn.

Ett eventuellt återinförande av lockdown-åtgärder i händelse av en återuppkomst av virus under hösten, som ett "mest sannolikt" scenario, uppskattar SCI Verkehr att detta skulle leda till en minskning av persontrafiken på 40 procent för 2020 som helhet, medan godstransporter över kontinentaleuropa skulle minska med nästan 20 procent. I det här scenariot tyder studien på att företagen inte skulle återhämta sig till krisen före 2023 eller 2024.

SCI Verkehr ser för sig att de allvarliga intäktsförlusterna för passageraroperatörer troligen delvis skulle kompenseras av regeringarna. Även om godstransporter "ursprungligen är mindre påverkade" skulle de också komma under tryck på grund av utbredda låga marginaler och priskonkurrens inom en utsatt transportsektor. Nettoresultatet av dessa trender skulle vara en betydande minskning av de tillgängliga medlen för investeringar, vilket i sin tur skulle ha en negativ inverkan på volymerna för upphandling av fordon, avslutar studien.