Coop testar längre och tyngre godståg

Coop testar fullastat godståg 838 meter långt. Foto: Coop

Coop har genomfört en unik transport på järnväg. Tillsammans med tågoperatören TX Logistik och Trafikverket genomförde Coop igår en transport med ett fullastat godståg med 838 meters längd- mer än 200 meter längre än normalt. Tåget var lastat med Coops matvaror som kördes från Malmö till Frövi. Testet är en del av det nationella utvecklingsarbetet för att flytta mer gods från väg till järnväg.  

Tåget innehöll 24 vagnar med 48 lastbilssläp, att jämföra med Coops normala tåg med 18 vagnar med 36 lastbilssläp. Körningen innebar därmed en kapacitetsökning med 33 procent. Körningen var ett test tillsammans med Trafikverket för att utreda vad som krävs för att längre tåg ska kunna godkännas för reguljär godstrafik.

– På Coop har vi kört mat och andra varor på tåg sedan 2009. Idag går över 30 procent av våra transporter på tåg i Sverige men vi vill köra ännu mer på järnväg.  Ett effektivt sätt att öka transporterna vore att få tillstånd att köra längre tåg, därför var det viktigt för oss att delta i det här testet, säger Peter Rosendahl, transportchef på Coop Logistik.

Tågtransporter är ett effektivt och miljösmart sätt att transportera gods. Sedan 13 år tillbaka rullar Coop-tåget dagligen mellan Malmö i Skåne och Bro norr om Stockholm fullastad med Coops varor. Tågtransporterna innebär att Coop årligen undviker närmare 17 000 lastbilstransporter.

– Vi har en god dialog med Trafikverket om hur vi skulle kunna öka mängden transporter på järnväg. För vår del vore det ett effektivt sätt att få förlänga våra tåg och därmed köra mer gods på de avgångar vi redan har. Vi har goda förhoppningar om att vi inom en snar framtid kommer få möjlighet att förlänga våra tåg, säger Peter Rosendahl, transportchef Coop Logistik.

Syftet med provkörningen var att mäta bromsprestanda med cirka 835 meter tåglängd, som underlag för att kunna tillåta denna tåglängd i ordinarie trafik. Marschfart var 100 kilometer per timme och bromsprov från flera olika hastigheter gjordes på utvalda platser. Tåget kördes från Malmö till Frövi, där tåget delades upp för att köra vidare till Coops varuterminal i Bro.