Trelleborgs hamn ökar kapaciteten för intermodala järnvägsvolymer

Trafikverket ser positivt på en framtida ny östlig infart till Skandinaviens största Roro-hamn. Foto: Trelleborgs Hamn

Trafikverket ser positivt på Trelleborgs kommuns och Trelleborgs Hamns utvecklingsplaner. Det står klart efter att representanter från Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn träffat Trafikverkets ledning för ett samtal om behovet av en välfungerande infrastruktur i Skåne.

– Det är glädjande att Trafikverket ser positivt på en framtida ny östlig infart till Skandinaviens största Roro-hamn, den dagen nuvarande kapacitet inte längre räcker till. Det var vi överens om med Trafikverket redan 2020 i och med vår gemensamma avsiktsförklaring. Myndigheten är samtidigt involverad i genomförandet av den östra ringvägen, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Trafikverket avser framöver även utreda behovet av ny kapacitet på Trelleborgsbanan och har stora förhoppningar om att Trelleborgs hamn ska bidra till mer gods på järnväg och därmed en avlastning av vägnätet, framförallt E6. För Trelleborgs Hamns del handlar det om östlig hamninfart och ökad kapacitet för intermodala järnvägsvolymer.

Planen på en ny hamninfart är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet, som innebär 7 000 nya bostäder i kustnära läge och satsningar på näringslivsutveckling, utvecklar Trelleborgs potential och nyttjar kommunens strategiska läge.