VR Transpoint och SSAB tecknar transportavtal

Järnvägstransporterna är avgörande för SSAB. Foto: Juho Kuva

VR Transpoint och SSAB har ingått ett avtal för transport av råvaror och produkter på järnväg. Målet är att halvera utsläppen från transporter som ingår i samarbetet till 2024. Avtalet om halverade utsläpp vid järnvägstransporter av stålrullar och järnpellets omfattar enorma volymer. Den årliga transportvolymen är 2,3 miljoner ton, så det är viktigt med effektiv, säker och miljövänlig logistik. VR Transpoint och SSAB har redan lyckats minska transportutsläppen med 16 procent från 2018 års nivå – det nya gemensamma målet är att halvera de nuvarande utsläppen till 2024. Dessutom finns det potential att göra ännu större utsläppsminskningar i framtiden.

– Målet för de kommande tre åren uppnås genom att delvis föra över transporter från landsväg till järnväg och genom att utveckla och förnya järnvägs- och landsvägsmaterielen. Dessutom kommer elektrifieringen av spåren att förbättra effektiviteten. Med de nu överenskomna åtgärderna uppnår vi en minskning med cirka 50 procent jämfört med nuvarande utsläppsnivå, tror VR Transpoints chef Martti Koskinen.

– Vi arbetar ständigt med att utveckla alla våra transporter i enlighet med vår strategi för hållbar utveckling. Vårt mål är så effektiv logistik och så låga utsläpp som möjligt. Samarbetet med VR Transpoint är en viktig del av helheten, och de nu överenskomna målen är ett betydande nytt steg i detta arbete, säger Janne Pirttijoki, som leder SSAB Europes finska verksamhet.

Även på säkerhetsområdet är samarbetet tätt mellan företagen. Säkerhet är av yttersta vikt för både VR Transpoint och SSAB och säkerhetsutvecklingen följs upp. Målet för båda företagen är en olycksfri arbetsplats. VR Transpoint är SSAB:s viktigaste transportpartner från råvarutransport till stålprodukter. Transportkedjan består av många steg och ett smidigt genomförande tryggar den fortsatta produktionen.

– Att säkerställa industrins transporter är en viktig fråga för hela vår ekonomi. Särskilt i den internationella verksamhetsmiljön i metallbranschen är det viktigt med effektiva logistiklösningar, förklarar Martti Koskinen på VR Transpoint.

– Järnvägstransporterna är avgörande för oss både vid transport av råvaror och i trafiken och exporten mellan våra fabriker, tillägger Janne Pirttijoki, SSAB.

Större delen av järnpelletsen kommer från Sverige, men stora mängder järnpellets kommer också med järnväg från Ryssland till SSABs stålverk i Brahestad. I Brahestad tillverkas varmvalsade band- och plåtprodukter. En betydande del av stålrullarna går dagligen från Brahestad till Tavastehus med tåget Megajuna. I Tavastehus bearbetas stålet ytterligare och exportprodukterna går på järnväg från Tavastehus till hamnarna. SSAB är en stor kund för VR Transpoint inte bara på järnväg utan även inom väglogistik.

I samband med avtalet planerar VR Transpoint och SSAB ny materiel för järnvägstransporter, vilket möjliggör transport av ännu större laster. Tidigare har företagen tillsammans utvecklat bland annat det tyngsta inhemska godståget Megajuna som är 690 meter långt och väger 5 200 ton, samt en så kallad mammutbil för väglogistik. Engångstransporter med större volym har förbättrat effektiviteten, säkerheten och miljönyttan.