EU:s transportministrar "möts" i en videokonferens

Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har. Foto: Europeiska Unionen

EU:s transportministrar deltar i en videokonferens som organiseras av EU-ordförandelandet Kroatien. Under mötet behandlas bland annat coronakrisens konsekvenser för trafik- och transportsektorn.

Transportministrarna har för avsikt att diskutera vilka eventuella brådskande ytterligare åtgärder som coronasituationen kräver för att lindra krisens negativa konsekvenser för trafik- och transportsektorn. Ministrarna diskuterar också om det finns behov av att samordna upphävandet av begränsningarna i EU-medlemsländerna.

Ordförandelandet Kroatien har dessutom begärt att få höra medlemsländernas synpunkter på vilken typ av handledning som önskas av kommissionen i fråga om hävandet av de begränsningar inom transporten som coronaläget medfört.

EU-kommissionen föreslog nyligen att speciella vägar ska upprättas där transport av väsentliga produkter får passera på inre marknaden.

– Vi måste ta extrema åtgärder för att skydda EU-medborgares hälsa. Men låt oss se till att bevara flödet av varor, väsentlig utrustning och tjänster, säger Ursula von der Leyen, ordförande för EU-kommissionen.

Vad gäller rörligheten av människor menar förslaget att alla personer – såväl EU-medborgare som andra – som reser från ett tredjeland till Schengenområdet är potentiella objekt för hälsokontroller. EU-medborgare som är sjuka ska inte kunna nekas inträde i något EU-land men kan däremot exempelvis behöva ingå i karantän.