EU inför obligatorisk redovisning av järnvägens energikonsumtion

Nu måste alla infrastrukturförvaltare redovisa tågens energiförbrukning. Arkivbild

EUs infrastrukturförvaltare är nu skyldiga att ha ett datainsamlingssystem för tågens energiförbrukning. Det är nästa steg i tillämpningen av EU-lagstiftningen som gör det obligatoriskt att utbyta data om tågens energiförbrukning mellan olika medlemsstater. Reglerna anger att energimätutrustning måste installeras i alla nya och förnyade lok och persontåg.

– Fördelen med att mäta detta är att infrastrukturförvaltaren korrekt kan fördela energianvändningen per tåg. Transportören får inblick i utrustningens energieffektivitet. Tåg förbrukar också mindre energi genom att köra i tid. När de ligger före schemat kan de köra för att sakta ner i stället för att använda bromsarna. Det uppmuntrar också transportföretag att stänga av uppvärmningen när den inte behövs.

Automatisk tågdrift också ett sätt för transportörer att köra mer energieffektivt. En energimätare ger inte i sig energibesparingarna, men det är ett nödvändigt villkor att bara betala för den faktiska förbrukningen.