TX Logistik fördubblar järnvägstransporterna för Coop i Sverige

Transporterna för Coop har ökat från 10 till 20 resor mellan Stockholm och Malmö. Foto: TXL

TX Logistik, ett företag ingår i den italienska järnvägskoncernen Polo Mercitalia, FS Italiane Group, har utökat sin godstrafik i Sverige. Nu utökar man antalet tåg mellan Bro tanför Stockholm och Malmö för den svenska detaljhandelskedjan Coop. Anslutningen används för att leverera livsmedel till stormarknaderna i södra Sverige.

TX Logistik, TXL, har varit kört järnvägstransporter för Coop i Sverige sedan 2012. Coop har nu uppdragit åt TXL att fördubbla antalet turer. Starten är centrallageret i Bro cirka 30 kilometer nordväst om Stockholm. På vägen till Malmö gör tågen ett mellanstop i Alvesta. Den högre frekvensen gör det möjligt för Coop att överföra motsvarande 520 lastbilstransporter till järnväg varje vecka. Genom att Coop transporterar sina varor med järnväg, säger den svenska gruppen att den sparar upp till 9 600 ton koldioxid per år jämfört med vägtransport.

Den transportlösning som utvecklats för Coop visar den effektivitet och kvalitet som järnvägssystemet nu har uppnått. Även för varor som tidigare transporterades nästan uteslutande på väg kan nu använda sig av en mer flexibel järnvägslösning.