Strukton Rail tar kontrakt på Västkustbanan Syd

Uppdraget avser basunderhåll på Västkustbanan Syd omfattande 595 412 spårmeter. Karta: Trafikveret

Strukton har tilldelats uppdraget för Västkustbanan Syd. Uppdraget avser basunderhåll av järnvägsanläggningen omfattande 595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp.

Uppdraget utgörs av en utförande entreprenad enligt AB 04 och omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdragsgivare är Trafikverket, kontraktssumman är 833 miljoner och kontraktslängden är fem år med ytterligare två optionsår. Kontraktet med start 2021-04-01 innebär att Strukton ytterligare förstärker sin position i södra Sverige.

– Vi är verkligen hedrade och extremt glada över att få förtroendet att utföra detta såväl geografiskt som innehållsmässigt väldigt omfattande uppdrag säger Pernilla Merkenius, Contract manager Strukton Rail.

– Det är fantastiskt härligt att vi vinner detta kontrakt och får ta oss ann denna utmaning. Vi kommer att förvalta detta förtroende på bästa sätt med hjälp av våra befintliga och nya kompetenta kollegor. Jag är mycket glad och stolt över detta uppdrag säger Lars Schyllander, Affärschef för underhåll, Strukton Rail.

Även Strukton Rails vd Johan Oscarsson uttrycker glädje åt det nya kontraktet:

– Ett oerhört glädjande besked att Trafikverket tilldelar oss detta kontrakt. Det är med stor glädje och tillförsikt jag ser framemot att vi ska få börja uppdraget.