Byggarbetet i Helsingfors västmetro fortsätter enligt tidsplanen

En situationsrapport över golvreparationen på Björkholmens station presenterades nyligen för västmetrons styrelse. Foto: Västmetro

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades nyligen för Västmetro AB:s styrelse i Helsingfors. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen. Västmetro AB:s åtgärder mot coronaepidemin presenterades för styrelsen.

Byggarbetet fortsätter tills vidare som planerat på avsnittet Mattby–Stensvik. Länsimetro Oy följer kontinuerligt anvisningarna, särskilt från Esbo stad, Finlands regering och andra intressenter. Rekommendationer har utfärdats för personalen i vårt gemensamma Big Room och merparten av projektpersonalen arbetar nu på distans. Länsimetro Oy betonar vikten av personligt ansvar för att arbetet ska fortskrida under dessa exceptionella omständigheter.

Styrelsen godkände bolagets bokslut för 2019. Bokslutet finns att läsa i sin helhet som en del av Esbo stads koncernrapportering.

Styrelsen godkände inköpsbeslutet för växeldriv till Mattby–Stensvik projektet. Leverantören är Vossloh Cogifer Finland Oy. Ett växeldriv är en avgörande komponent som lägger om växlarna på banan. Växeldriven monteras på växlarna innan de levereras till byggarbetsplatsen. Växeldriv av samma typ används även i den gamla metron och på västmetrons avsnitt mellan Gräsviken och Mattby. Monteringsarbetet utförs av överbyggnadsentreprenören. Avtalets värde är cirka 890 000 euro.

Nästa styrelsemöte hålls 23.4.2020.