Green Cargo möblerar om i ledningsgruppen

Ny styrelseordförande och nya ledamöter föreslås i Green Cargo. Foto: Green Cargo

Ägaren Svensk Staten föreslår inför Green Cargo årsstämma att Andreas Regnell väljs som ny styrelseordförande. Vidare föreslås att Sten Olsson och Karin Strömberg väljs som nya styrelseledamöter. Andreas Regnell är idag Chef Strategic Development på Vattenfall , styrelseordförande i Hybrit Development samt ledamot i Energiföretagen Sveriges styrelse.

Sten Olsson är vd för Nyköping Östgötalänken. Karin Strömberg är egenföretagare samt styrelseordförande för Svensk Bilprovning. Omval föreslås av ledamöterna Catarina Fritz, Crister Fritzson, Charlotte Hansson och Michael Thorén.

Förslaget till ny styrelse motiveras av ägaren med att de föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen som helhet har en mångsidighet, bredd och könsfördelning som speglar kraven i statens ägarpolicy.