Bostadspriserna längs Helsingfors kommande västmetro ökar rejält

Västmetrostationens huvudentré i stadsdelen Dromsö, i bildens högra nedre hörn, har direkt anslutning till köpcentrumet Lauttis, vid Drumsövägen, Stationen kommer att ha cirka 20 000 dagliga användare. För stationsplaneringen ansvarar arkitektbyrån Helin och Co Ab. Foto: Västmetro

Längs med västmetron, som förväntas starta i början av september, har bostadspriserna ökat rejält jämfört med prisutvecklingen allmänt, meddelar finländska sändaren YLE.

Pendeltågslinjen Ringbanan, med station vid flygfältet, och den kommande spårförbindelsen över Kronobroarna har inte lett till liknande höjningar.

På Drumsö i Helsingfors har värdet på gamla bostäder enligt Statistikcentralen mer än fördubblats sedan år 2005. Beslutet om västmetrobygget klubbades igenom år 2006. Prisutvecklingen på ön har till och med gått om det trendiga Berghäll.

Andra orsaker till prisstegringen är närheten till Helsingfors centrum och till välavlönade it- arbetsplatser i Esbo, men också bostäder som passar människor i alla åldrar och svenskspråkig service.

Metrons ändstation kommer när den öppnar först att ligga i Mattby, när västmetron är helt klar är Stensvik längst bort på linjen.

Där har metron inte märkts i priserna, prisutvecklingen i Stensvik på 52 procent under de senaste tolv åren ligger rentav under medeltal i huvudstadsregionen där priserna allmänt stigit 68 procent under samma tidsperiod.

Andra områden där priserna stigit kraftigt är Hagalund och Sökö.

Ringbanan har inte alls haft samma inverkan på bostadspriserna som västmetron. Banan som förbinder huvudbanan med Vandaforsbanan och Helsingfors centrum med Helsingfors-Vanda flygplats öppnades för passagerartrafik i juli år 2015.

Källa: Yle Uutiset