SJ inför trafikreduceringar

SJ fortsätter att köra tåg på samtliga linjer. Foto: SJ

SJ fortsätter att köra tåg på samtliga linjer, men reducerar trafiken ytterligare. Detta för att möta ett minskat resande till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att begränsa smittspridningen. SJ kommer att ställa in ytterligare avgångar, utöver den reducering med cirka 25 procent som genomfördes i mitten av mars. Trafiken upprätthålls i hela landet och valet av inställda avgångar görs med ambitionen att möta det behov av tågresande som fortfarande finns i samhället. SJ strävar samtidigt efter att köra med tillräcklig kapacitet för att resenärerna ska kunna hålla distans till sina medpassagerare.

– Efter många år av uppåtgående trend för klimatsmarta tågresor har tågresandet minskat kraftigt till följd av det nya Coronavirusets spridning de senaste veckorna. För att säkra en hållbar verksamhet i framtiden måste vi nu snabbt anpassa oss till situationen. Samtidigt är vi beredda att snabbt öka antalet avgångar när fler återvänder till tågresandet igen, säger Madeleine Raukas, tillförordnad vd på SJ.

Att allt fler arbetar hemifrån, sjukskrivningarna ökar och större evenemang ställs in påverkar efterfrågan, liksom myndigheternas rekommendationer att undvika icke nödvändiga resor inom Sverige. På samma sätt som övriga transportnäringen tvingas SJ därför att vidta åtgärder. Förutom trafikreduceringar ser SJ nu över samtliga sina kostnader. Till exempel skjuts inplanerade aktiviteter och projekt upp samt antalet konsulter som inte är verksamhetskritiska avvecklas. SJs styrelse har även föreslagit till stämman att utdelningen till ägaren staten slopas för 2019.

– När situationen i samhället blir mer normal ser vi fram emot att gå upp i full trafik igen. Tåget är trots allt fortfarande det mest klimatsmarta sättet att resa, säger Madeleine Raukas.