Strukton Rail upprätthåller leveranser av järnvägsunderhåll

Strukton Rail uppdaterar löpande sina försiktighetsåtgärder. Foto: Strukton Rail

Strukton följer Folkhälsomyndighetens och andra berörda myndigheters rekommendationer gällande Coronaviruset. Företaget bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar löpande sina försiktighetsåtgärder i takt med rådande läge och myndigheters uppmaningar.

Strukton har fullt fokus på att upprätthålla våra leveranser av järnvägsunderhåll till sina kunder. Strukton ingår också i en nationell samordningsgrupp som leds av Trafikverket för scenarioplanering. Syftet är att kunna bibehålla så mycket trafik som möjligt om entreprenörer skulle drabbas av många sjukdomsfall. Fokus för samordningsgruppen är säkerhet och framkomlighet.

Strukton begränsar resande och fysiska möten till att endast ske där det är absolut nödvändigt. Företagsledningen har gett lokala chefer mandat att avgöra om yrkesarbetare kan använda produktionsbilar för enklare transport mellan hemmet och arbetsstället.