Skånetrafiken i höjd beredskap

Ska säkerställa en trygg kollektivtrafik för Skånes resenärer. Foto: Skånetrafik

Med anledning av smittan covid-19 har en enig kollektivtrafiknämnd gett Skånetrafiken i uppdrag att bevaka, utreda och vidta eventuella åtgärder i syfte att säkerställa en trygg kollektivtrafik för Skånes kollektivtrafikresenärer.

– Vi följer utvecklingen varje dag och vi vet inte idag vad som händer imorgon. Därför är det viktigt att Skånetrafiken som förvaltning känner att det finns ett starkt stöd och handlingsutrymme från politiken för att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 i Skåne. De ska inte behöva vänta in en långsam politisk process för att kunna fatta beslut, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Med dagens beslut har en enig kollektivtrafiknämnd ställt sig bakom att ge Skånetrafiken ett mandat att agera för att minska smittspridning och begränsa konsekvenserna för våra resenärer om det inte är möjligt att resa kollektivt. Givetvis hoppas vi att det inte ska behövas, men det dagliga arbetet måste präglas av fullt förtroende för att kunna vidta nödvändiga åtgärder, säger Lars Hansson (C), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken är en del av Region Skåne och följer löpande utvecklingen när det gäller covid-19. Om det kommer nya rekommendationer avseende resor och resenärer kommer Skånetrafiken att agera därefter.