Kollektivtrafiken fortsätter att gå som vanligt

SL uppmanar passagerare att inte använda kollektivtrafiken vid symptom på luftvägsinfektion. Foto: Gustav Kaiser

Kollektivtrafiken går som vanligt och omfattas inte av regeringens förbud mot stora folksamlingar. Om SL inte får särskilda instruktioner från Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Stockholm så städas stationer, tåg, bussar, övriga fordon och resenärsmiljöer enligt ordinarie rutiner.

Det innebär att man plockar skräp, dammsuger säten, torkar av golv och ytor som till exempel ledstänger, handtag och fönster med tvålbaserade rengöringsmedel. Lokalvården gör även en översyn av klotter, säten, spill och vandalisering för att kunna bedöma om det krävs ytterligare åtgärder utöver den ordinarie städningen. Ibland används starkare rengöringsmedel på mindre ytor.

Omfattande användning av desinfektionsmedel innebär miljöpåverkan och hälsorisker för städpersonal och riskerar även att orsaka skador på våra fordon eftersom de löser upp färger och plaster.

Varje månad storstädas fordonen, man plockar till exempel isär och rengör ventiler och delar och golv behandlas för ökad slitstyrka och tvättbarhet. Säten tvättas som regel med ånga och vid behov byts klädsel ut.