Inlandsbanan överklagar Trafikverkets beslut om privatisering av tvärbanan Arvidsjaur-Jörn

Järnväg ska EU-rätt ska vara öppen menar inlandsbanan. Foto: Inlandsbanan

Inlandsbanan följer upp Trafikverkets styrelsebeslut i fråga om tvärbanan Arvidsjaur-Jörn. Beslutet ger Skanska ensamrätt till bandelen, för att i 30 år bedriva testverksamhet av höghastighetståg. I ett överklagande till regeringen menar Inlandsbanan att beslutet strider mot järnvägsförordningen, och yrkar att beslutet ska undanröjas.

Genom Trafikverkets styrelsebeslut den 18 februari 2020 beviljades byggföretaget Skanska ensamrätt till tvärbanan Arvidsjaur-Jörn. Beslutet innebär att Skanska i 30 år framåt kommer att nyttja järnvägen i privat regi för möjlig testverksamhet av höghastighetståg. Genom beslutet hindras Inlandsbanan från att utvecklas till en prioriterad godskorridor som kan omleda tung godstrafik av exempelvis skogsfiber, stål och malm från stambanan.

Inlandsbanan överklagar nu beslutet med stöd av 6 kap 6 § järnvägsförordningen och menar att det som Trafikverket kallar för en ”upplåtelse” i själva verket rör sig om en nedläggning av tvärbanan. En järnväg är en infrastruktur som enligt lag och EU-rätt ska vara öppen. Genom Trafikverkets styrelsebeslut blir tvärbanan Arvidsjaur-Jörn till en tjänsteanläggning till vilken Skanska har ensamrätt och som är stängd för övriga.

Trots att Inlandsbanan har anmält intresse för att förvalta banan för trafik och samverka med testverksamheten - har Trafikverket inte hörsammat Inlandsbanan. Skanska å andra sidan saknar både de nödvändiga tillstånd och den erfarenhet som erfordras för att förvalta banan för trafik.

Inlandsbanans VD Peter Ekholm kommenterar: ”Vi beklagar att vi på detta sätt måste lyfta frågan till regeringen men Trafikverkets agerande ger intrycket av att de betraktar oss som en konkurrent och att de vill att Inlandsbanan ska läggas ned.”