Inlandsbanan och Tågab i samarbete

Tågab kan komma att ta över Inlandståg. Foto: Davil Gubler

De två järnvägsföretagen Inlandsbanan och Tågåkeriet i Bergslagen, Tågab, utreder ett närmare samarbete, som kan innebära att Inlandståg, ett dotterbolag till Inlandsbanan, tas över av Tågab. Inlandsbanan ägs av 19 kommuner från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Huvudkontor och en verkstad finns i Östersund.

Tågab räknas vid sidan av Inlandsbanan som Sveriges mest kompletta järnvägsföretag; gods- och persontrafik, verkstad och egna spår i anslutning till verkstaden. Huvudort är Kristinehamn, längst söderut på Inlandsbanan. Inlandståg är ett relativt litet tågföretag med ca 25 anställda, främst lokförare, växlare och reparatörer. Tågab har cirka 160 anställda.

Alla tågföretag, oavsett storlek, möts av ökande krav från myndigheter, EU, etc. För ett litet företag som Inlandståg kan det bli ekonomiskt betungande. Tågab har redan flera specialistfunktioner, som kan vara till nytta för båda företagen.

– Synergierna är uppenbara, säger både Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan och Lars Yngström, vd i Tågab.

Tågabs avsikt är att driva verkstaden i Östersund vidare och erbjuda lokförare och växlare fortsatt jobb, ibland också på nya sträckor, säger Lars Yngström. Varumärket Inlandståg kommer att behållas.