Byggstart för Ostlänken mellan Järna och Norrköping

Den nya stambanan dras genom Norrköping. Foto: Norrköpings kommun

Trafikverkets besked om byggstart betyder att den nya stambanan dras genom Norrköping, men att spåren och stationen flyttas några hundra meter norrut.

 Ostlänken betyder bättre förbindelser och möjliggör en utveckling av vår kommun. Men viktiga beslut återstår, och därför vill vi ta del av alla norrköpingsbors insikter och åsikter innan vi tar ställning till hur järnvägen ska dras genom vår innerstad. Det är oerhört viktigt att förändringen görs med stor respekt för de värden som finns idag, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Sedan en tid tillbaka har kommunen fört samtal med Trafikverket om två huvudalternativ, ett där järnvägen dras i marknivå, ett där den dras i upphöjt läge.

 Kommunens politiker har i stort sett varit ense om att det upphöjda läget är bäst, men inför det slutliga beslutet är det viktigt lyssna på vad alla kommuninvånare tycker och tänker. Nu har vi ett tillräckligt underlag och kan göra avvägningarna mellan framkomlighet, kostnader, utseende med mera, menar oppositionsråd Fredrik Björkman (M).

Trafikverket och kommunen har tagit fram ekonomiska kalkyler för de två huvudalternativen.

 Utöver dessa huvudalternativ kan jag se ytterligare ett par varianter. Senare i vår räknar vi med att tillsammans med Trafikverket kunna presentera tre-fyra olika alternativ. Därefter kan vi under hösten 2020 i lugn och ro samtala om för- och nackdelar med de olika alternativen, säger kommundirektör Martin Andreae.

 Det här är den största omvandlingen av vår kommun i modern tid och därför är det viktigt ge alla som vill en möjlighet att påverka, avslutar Martin Andreae.