Elektrifierade sträckan Björneborg - Tallholmen möjliggör energieffektiva järnvägstransporter

Den elektrifierade delen av linjen mellan Björneborg och Tallholmen presenterades i slutet av januari 2020. Investeringen kommer att förbättra effektiviteten i industriell järnvägstransport och minska koldioxidavtrycket. Foto: Port of Pori

Elektrifieringen av sträckan Björneborg-Tallholmen i Finland slutfördes i januari 2020.

- Elektrifieringen kommer att bana väg för en ny era för regionen och trafiken till Tallholmens hamn samt skapa möjligheter för nya godströmmar och accelererad industriutveckling, skriver tidningen Rautatieuutisia.

Nyligen öppnade Tallholmens hamn nya förbindelser för containerfartyg till europeiska hamnar. Shortsea Containerships Oy utökade sin verksamhet från Helsingfors till Tallholmens hamn. Rutten, som öppnades nyligen, erbjuder en anslutning bland annat till Södertälje i Sverige.

Nätverksutveckling och logistiklösningar har främjats genom samarbete mellan flera intressenter. Förutom staden Björneborg och farleden har Boliden Harjavalta, Port of Pori och VR Transpoint varit involverade i utvecklingsarbetet.

Den elektrifierade sträckan möjliggör även längre tåg för transport av koncentratråvaror, vilket gör att samma mängd råmaterial kan transporteras på mindre tåg.

Den nya transportmodellen kommer att minska koldioxidutsläppen från koncentrattransport med upp till 62 procent, eftersom hela linjen från Harjavalta till Tallholmen nu kan bedrivas med elektrisk dragkraft.

- Tack vare införandet av det elektrifierade järnvägsavsnittet kommer världens mest miljövänliga industri, som redan verkar i området, att kunna driva mer ekologiskt, säger borgmästare Aino-Maija Luukkonen.

Företag i industrikorridoren mellan hamnarna i Björneborg (Tallholmen/ Mäntyluoto) och Harjavalta har investerat flera hundra miljoner euro under de senaste åren. Implementeringen av den elektrifierade Björneborg-Tallholmen-linjen kompletterar industrins investeringar och är en del av utvecklingen av den industriella korridoren mellan Björneborgs hamn och Harjavalta.

- Staden Björneborg vill vara med och utveckla en konkurrenskraftig driftsmiljö för företag, vilket stimulerar till framtida investeringar, fortsätter Luukkonen.

- För närvarande förväntas en höjning av servicenivån för järnvägstransporter. Det pågår just nu flera järnvägsrelaterade infrastrukturprojekt som förbättrar järnvägstransporternas konkurrenskraft. Elektrifieringsprojektet Björnborg - Mäntyluoto är ett av dessa. Granskningen av järnvägssektorns roll kommer att fortsätta under de kommande åren, säger logistikchefen Pekka Petäjäniemi.