Rail Freight Forward i samarbete för miljön

Genom att flytta långväga transporter till järnväg minskar utsläppen av växthusgaser. Foto: RFF

Rail Freight Forward, RFF, är en koalition av europeiska godstågsföretag som samarbetar för att kraftigt minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom innovation och en intelligent transportmix. Den gemensamma gemensamma vision "att göra järnvägsfrakt till den gröna och multimodala, logistiska ryggraden för alla människor i Europa".

Koalitionen strävar efter att öka andelen godstransporter på järnväg i Europa med 30 procent till år 2030 och organiserar järnvägsföretag, infrastrukturleverantörer och politiker i Europa för att vidta åtgärder för att genomföra skiftet.

Vägtransporter släpper ut 275 miljoner ton CO2 varje år med dramatiska konsekvenser. Det är viktigt att järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och beslutsfattare lyckas med att utveckla tillväxttrenden inom järnvägen nu.

Genom att flytta långväga transporter till järnväg minskar utsläppen av växthusgaser, partiklar och mikroplaster, samtidigt som att trafiksäkerheten ökar och trängseln på vägarna minskar. Kortare lastbilstransporter underlättar elektrifieringen av vägtrafiken och rekryteringen av fler lastbilsförare.