Järnvägstransporterna ökar i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är en av få hamnar i världen där huvuddelen av inlandstransporterna går på järnväg. Foto: Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är en av få hamnar i världen där huvuddelen av inlandstransporterna går på järnväg. Det är ett miljövänligt sätt att transportera gods på land, men också effektivt och tillförlitligt – i synnerhet mot bakgrund av den rådande bristen på lastbilschaufförer i Sverige och EU.

I Göteborgs hamn ökade containertransporterna på järnväg med tolv procent under årets tredje kvartal, vilket innebär en besparing av cirka 10 000 lastbilstransporter. Ökningen beror dels på ökad trafik och extratåg i det befintliga systemet, samtidigt som helt nya destinationer tillkommit.