Cirka 90 procent av resenärerna är nöjda med Helsingfors metro

De resenärer som använder metro och spårvagn var mest nöjda, men marginalerna är små. Nästan lika nöjda var de som använder lokaltågen och bussar. Foto: HSL

Nyligen undersöktes kundbelåtenheten i kollektivtrafiken för hela det gångna året. Undersökningen genomfördes av en oberoende institution i uppdrag av Helsingfors kollektivtrafikföretag HRT.

Över 28 000 resenärer svarade på enkäten. Mest nöjda är resenärerna som använder metro (tunnelbanan) och spårvagn.

Cirka 87 procent av resenärerna är rätt nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Det framkommer av en enkät som Helsingforsregionens trafik HRT låtit nyligen utföra.

Resenärerna gav ett genomsnittligt betyg på 4,12 på en skala från ett till fem. Andelen nöjda resenärer steg med en procentenhet från våren 2019.

Andelen nöjda metroanvändare har stigit tillbaka till ungefär den nivå – omkring 90 procent – som gällde före öppnandet av västmetron. Den lägsta vågdalen var våren 2018 då endast 75 procent var nöjda med metron.

Mest missnöje i C- och D-zonerna

I höstens enkät mätte HRT för första gången hur nöjda invånarna i de olika biljettzonerna är med kollektivtrafiken. Det bästa betyget får kollektivtrafiken i zon A, det vill säga Helsingfors innerstad. Nästan lika nöjda var invånarna i zon B i Västra Vanda, Esbo, Grankulla och Helsingfors.

Lägsta betyget gav invånarna i zon D. Lägre betyg gav också Östersundomborna och de som bor inom zon C i Esbo.

Tre av fyra upplevde att det nya biljettsystemet med zonerna A, B, C och D motsvarar deras behov. De mest nöjda var buss- och metroresenärerna. Spårvagnsresenärerna var minst nöjda med zonsystemet.