SL står inför historiskt stora investeringar

47 nya spårstationer ska byggas och driftsättas. Foto: SL

SL-trafikens årsredovisning för 2019 visar på fortsatt stabil och stark ekonomi. Detta samtidigt som antalet resor slår nytt rekord och kundnöjdheten överträffar målen. Resultatet översteg budgeterat resultatkrav med 169 miljoner kronor och uppgår totalt till 569 miljoner.

En starkt bidragande orsak till att resultatet överskrider resultatkravet är fler resande och därmed högre biljettintäkter. Samtidigt står SL inför historiskt stora investeringar framöver motsvarande dryga 80 miljarder kommande år där 47 spårstationer ska byggas och driftsättas med målbilden att dubblera kapaciteten mellan norr och söder.

– En stabil ekonomi är tillsammans med rekord i antal resenärer och god kundnöjdhet A och O för att bygga framtiden. Det gäller inte minst i stormiga tider. Genom att ha ordning och reda i ekonomin kan vi tryggare möta framtidens utmaningar och fortsätta våra investeringar i morgondagen. Detta till gagn för såväl dagens som morgondagens stockholmare, säger Kristoffer Tamsons (M), Trafiknämndens ordförande.