Stadler rapporterar rekordantal order 2019

Järnvägsföretaget Stadler, som har sitt huvudkontor i Bussnang i östra Schweiz, grundades 1942. Bild: Stadler

Schweiziska tillverkaren av rullande materiel, Stadler, rapporterade om ett orderstockrekord på 5 miljarder SFR (5,1 miljarder US $) under 2019.

Försäljningen vid företagets serviceavdelning överträffade förväntningarna ”med råge”. Leveransen av Greater Anglias flotta av klass 745 bidrog däremot till lägre intäkter än förväntat för Stadler.

Totalt ökade Stadlers intäkter med 60 procent under året till 3,2 miljarder SFr jämfört med 2 miljarder SFr 2018. Detta var dock lägre än väntat på grund av leveransförseningar och extrakostnader för enskilda beställningar, i synnerhet när det gäller kontraktet med brittiska Greater Anglia.

Dessutom var Ebit-marginalen cirka 6 procent lägre än under 2018 och uppfyllde därmed inte alla förväntningar. Orsaken var förseningar av olika projekt. Nyligen genomförda investeringar i ny teknik kunde Stadler marknadsföra snabbare än förväntat.

Dessa projekt omfattade digitaliseringsinitiativ, ny vätgas- och batteridriftsteknologi för flera av Flirts enheter samt en ny LRV-plattform för tyska Darmstadt.

Dessutom orsakade omräkning av schweiziska franc till kraftigt fluktuerande norska och svenska kronor under året en hel del extra kostnader när det gällde enskilda beställningar, vilket gällde särskilt i samband med Greater Anglia-projektet och personalutvecklingen.

Sammanlagt 444 leveranser av rullande materiel genomfördes under året, en ökning med 80 procent jämfört med 2018. Stadler anställde under det gångna året cirka 2000 nya medarbetare, en ökning med 25 procent. Utbildningen av nyanställda bidrog till högre utgifter.