Tågoperatören ÖBB ökar biltågskapaciteten i Tirol

Österrikiska tågoperatören ÖBB:s biltåg på väg genom Mittal. Foto: Wikipedia. Kredit Herbert Ortner,

Senaste tidens begränsningar, som har införts på landsvägar som leder genom mindre städer och byar i den österrikiska provinsen Tirol har fått österrikiska federala järnvägsföretaget, ÖBB, att öka kapaciteten för företagets gods- och biltågservice på Brenner-rutten.

ÖBB klarar för närvarande av att transportera 250 000 lastbilar per år med företagets biltåg och man planerar att öka servicen till 400 000 i slutet av året, vilket fördubblar den tidigare kapaciteten.

ÖBB säger att detta inte kommer att öka kostnaderna för biltågsverksamheten, som erbjuder vägtransportföretagen ett enkelt och attraktivt alternativ till transporter på vägar varav en del för närvarande är stängda för långtradar- och lastbilstrafik. Åtgärderna förväntas bidra till förflyttning av minst 1000 lastbilar från vägarna per dag.

Begränsningarna, som kommer att finnas kvar tills slutet av skidsäsongen i april, gäller alla bilister som använder 10 rutter bortsett från de som kör via motorvägar för att nå sina hem, hotell eller arbetsplatser.

Begränsningarna är inriktade på bilister som vill undvika överbelastning genom att använda sekundära rutter genom Alpbyar och som därför kan räkna med att tvingas betalar upp till 60 euro i böter. Tirol brottas för närvarande med cirka 2,4 miljoner transportfordon, som kör varje år mellan Tyskland och Italien.

ÖBB säger att tester av den ökade kapaciteten som hölls under våren och hösten 2019 visade att de utökade biltransporterna med ÖBB:s tåg var hanterbara.