EU-lokets invigning i Österrike inledde europeiska järnvägsåret

EU-kommissionen, österrikiska järnvägsföretaget, ÖBB och ministern för klimatskydd invigde nyligen EU-loket, som hade dekorerats med en ny EU-design med anledning av Europeiska järnvägsåret 2021. Foto: ÖBB, Kredit: Katharina Schiffli.

Nyligen invigde EU-kommissionen, österrikiska järnvägsföretaget, ÖBB och ministern för klimatskydd EU-loket, som hade försetts med en ny EU-design med anledning av Europeiska järnvägsåret 2021. Efter ceremonin startade tåget en längre resa genom Österrike.

2021 har förklarats till Europeiska järnvägsåret av EU. Målet är att främja vägtrafikens överföring till järnvägen, som en del av en säker och hållbar transportstrategi.

Av denna anledning förkunnade högtalarna på Wiens centralstation under invigningen: " - Fria spår för EU:s lokomotiv” för att markera järnvägsåret inledning.

- Vi har idag investerat så mycket pengar som aldrig tidigare i utbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen i Österrike. I kampen mot klimatkrisen behöver dessa strävanden också starka partner som tågoperatören ÖBB och medvind ifrån hela EU. Jag är särskilt glad över att det nya EU-loket under Europeiska järnvägsåret har dekorerats med EU:s färger. Från och med nu är loket på väg genom Österrike och därigenom kommer loket att förmedla idén om klimatvänlig rörlighet till omvärlden, underströk tågoperatören ÖBB:s VD Andreas Matthä.

 - Europeiska året för järnväg kommer precis vid rätt tidpunkt. Idag måste vi sätta kursen i riktning mot ett klimatneutralt Europa 2050. För det andra förbinder järnvägen stater. Vårt EU-lok står alltså även för sammanhållning i Europa. Och med tanke på corona- pandemin måste vi hålla ihop mer än någonsin. För det tredje börjar konferensen om Europas framtid i maj. EU-loket visar symboliskt att vi är redo att ta steget in i visionen om en stark, ekologisk och världsöppen kontinent. Jag kommer att resa till de österrikiska delstaterna med EU-loket och tillsammans med Paul Schmidt, generalsekreterare för det österrikiska Sällskapet för europeisk politik, kommer vi att diskutera med våra medborgare hur vi kan göra vårt Europa till en bit bättre varje dag, sade Martin Selmayr, ambassadör för Europeiska kommissionen i Österrike.

 - Europeiska järnvägsåret är ett viktigt tecken för ett klimatvänligt Europa. Vi står inför den stora frågan om hur vi kan göra trafiken i Europa mer miljövänlig i framtiden. Och det finns bara ett svar: med tåget! För att uppnå våra klimatmål behöver EU fler järnvägar, men järnvägarna behöver också mer Europa för att bli snabbare, mer digital profil och effektivare i framtiden. Att köra tåg genom Europa måste vara lika enkelt som med en lastbil, sade Selmayr.

Banan är framtiden

25 procent av EU: s utsläpp av växthusgaser alstras av trafik. Järnvägstrafiken i Europa orsakar dock endast 0,4 procent av utsläppen av växthusgaser. Järnvägstrafiken i Europa drivs till stor del elektriskt. Järnvägen är också den enda transportören som kontinuerligt har minskat sina koldioxidutsläpp sedan 1990.

Europeiska året för rälsen är i linje med EU:s ansträngningar att främja miljövänliga transportmedel och att hjälpa den europeiska gröna överenskommelsen att bli klimatneutral 2050. ÖBB är redan idag i ledande när det gäller att stärka klimatvänlig rörlighet i Europa och sparar mer än 4 miljoner ton CO2 per år. 

- Nya EU-loket symboliserar det starka partnerskapet mellan ÖBB, österrikiska Ministeriet för klimatskydd och Europeiska kommissionen. Under Europeiska året för järnväg sätter kommissionen tydliga accenter för överföringen av vägtrafiken till järnväg och kommer att förmedla detta även över medlemsländernas gränser, sade Martin Selmayr.