Anbud om elektrifiering av gränsöverskridande järnvägstrafik mellan Ungern och Serbien

Ett ungerskt MAV-tåg i Pilisvörösvar. Foto: Wikivand

Ungerska statliga järnvägsoperatören MÁV har utfärdat en anbudsinfordran för modernisering av den 13 kilometer långa ungerska delen av en 44 kilometer långa enkelspåriga bansträckan mellan Szeged, Ungern och Subotica, Serbien.

Tågtrafiken mellan Szeged och den ungerska sidan av gränsen vid Röszke har varit avbruten sedan gränsen stängdes på grund av migrationskrisen för några år sedan och följaktligen är linjen i dåligt skick.

Förutom elektrifiering och återställning av linjen för tågtrafik på hastigheter runt 120 km/h omfattar kontraktet implementering av central trafikstyrning och bygget av en ny järnvägsstation vid Szentmihálytelek.

Projektet kommer att resultera i en restid mellan de två regionala centren på mellan 30 och 40 minuter och, vilket är ännu viktigare, kommer det att skapas ett lämpligt alternativ för godstrafik till Serbien medan den ungerska delen av linjen Budapest - Belgrad förnyas.

Kontakten kan undertecknas redan i maj 2020 om projektets finansiering går i uppfyllelse. En tidsfrist för slutförande är för närvarande fastställd till 2022 och arbetet på serbiska sidan fortskrider utan problem.

Denna uppgradering kommer att återställa hälften av den serbiska delen av den tidigare länken mellan Szeged och Baja. Förslag har också gjorts för att återuppbygga linjen från Subotica till Bácsalmás men detta har dock en lägre prioritet.