Beslutet om nedläggning av bandelen Jörn-Arvidsjaur skjuts på framtiden

Nedläggning skulle omöjliggöra utveckling av Inlandsbanan. Foto: Region Västerbotten

18 kommunalråd från inlandskommuner har kritiserat tanken på att lägga ned tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. I ett brev till Trafikverket kräver man att beslutet skjuts upp. Och nu verkar det som om protesterna har fått Trafikverket att tänka om. Nu skjuts beslutet fram till  februari 2020.

Konsekvensen av beslutet skulle innebära att omöjliggöra utveckling av Inlandsbanan till ett framtida transportstråk. Ärendet föregriper även den utredning som just nu pågår i fråga om Inlandsbanans framtida funktion.

– I ljuset av de hållbara satsningar för miljö- och samhällsutveckling som präglar vår samtid behövs nu en utveckling av tvärbanan, inte en avveckling. Vi är positiva till den testanläggning som är på förslag, men anser att den skulle kunna utvecklas tillsammans med Inlandsbanan. Vidare ska utveckling av infrastrukturprojekt som är av betydelse för samhälle och industri föregås av färdigställda, noga avvägda utredningar, menar underskrivarna i en gemensam kommentar.