Tvärbanan Hällnäs-Storuman elektrifieras

En förstudie om att elektrifiera tvärbanan mellan Lycksele och Storuman har fått anslag. Foto: Region Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden har beviljat medel till en förstudie om att elektrifiera tvärbanan mellan Lycksele och Storuman. Beslutet kan vara en avgörande del i att få till stånd en statlig finansiering för att elektrifiera hela tvärbanan Hällnäs- Storuman.

Som en första etapp har Trafikverket sedan tidigare på uppdrag av Region Västerbotten genomfört en studie för elektrifiering av delsträckan Hällnäs- Lycksele. Region Västerbotten anser att hela sträckan Hällnäs- Storuman behöver elektrifieras. Därför har den regionala utvecklingsnämnden beslutat att avsätta de medel som behövs för att ge Trafikverket i uppdrag att genomföra en förstudie även för delsträckan Lycksele-Storuman. Det rör sig om uppskattningsvis omkring 9 miljoner kronor, där 3 miljoner kronor finns kvar från den föregående studien.

Region Västerbotten anser att det är angeläget att en förstudie på hela sträckan Hällnäs-Storuman finns framtagen den dag då Regeringen väljer att ta med en elektrifiering av tvärbanan Hällnäs-Storuman i den nationella transportplanen. En komplett studie av elektrifiering av hela banan ger dels ett fullgott beslutsunderlag, dels innebär det att ett förverkligande påskyndas då nödvändigt utredningsarbete genomförts. 

- Att elektrifiera Tvärbanan är tveklöst en nödvändig hållbarhetsåtgärd som gynnar hela Sverige, säger Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten. En elektrifiering av Tvärbanan skulle innebära mycket för möjligheterna att upprätthålla persontrafik med tåg mellan inlandet och kusten, samtidigt som vi byter ut dieseltåg mot elektriska och därmed klimatsmarta tåg. Det vore också mycket positivt för de idag mycket omfattande järnvägstransporterna av framför allt skogsprodukter.