Mer pengar till Norrtåg

Norrtåg kommer att arbeta för att få tidigare resenärer att åter kliva på tåget. Foto: Norrtåg

22,6 miljoner i tilläggsbudget till Norrtåg och en antagen kollektivtrafikplan för åren 2023–2025. Det blev resultatet när regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten sammanträdde.

– Vi ser fram emot den kommande planperioden och det arbete som nu sker med att åter välkomna resenärerna till kollektivtrafiken, och att utveckla den för att fler ska resa hållbart, säger Karolina Filipsson, strateg Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.

Region Västerbottens Kollektivtrafikplan för åren 2023 – 2025 antogs under dagens möte. Planen innehåller förutom beställning av trafik för 2023 även Region Västerbottens mål och prioriteringar för kollektivtrafiken under planperioden. Trafikbeställningen omfattar en trafikutökning mellan Storuman och Tärnaby som ska möjliggöra förbättrade möjligheter för resor från Lycksele lasarett på eftermiddagen och även för att arbetspendling och skolresor ska vara möjliga från Storuman och till Tärnaby.

Regionala utvecklingsnämnden behandlade den tilläggsbudget som Norrtågs styrelse fattade beslut om 2022-03-17. Tilläggsbudgeten som för Västerbottens del omfattar 22,6 Mkr är en konsekvens av pandemins effekter för tågtrafiken. Region Västerbotten liksom övriga ägare av Norrtåg AB ser att tågtrafiken är viktig för norra Sveriges utveckling.

Norrtåg kommer nu att arbeta aktivt för att få tidigare resenärer att åter kliva på tåget och samtidigt att attrahera nya resenärer. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar även till förvaltningen att utreda vilka effekter trafikering med dieseltåg Umeå – Lycksele innebär för marknadsutveckling, utbud och ekonomi för buss- och tågtrafiken Umeå – Vännäs – Vindeln – Lycksele.