Ukrainska Interpipe utvecklar hjulset med iberisk spårvidd

År 2018 tillverkade Interpipe 189 000 ton järnvägsprodukter under varumärket KLW. Av dessa exporterades 22 procent till den europeiska marknaden. Foto: Interpipe

Ukrainska ingenjörsföretaget Interpipe har utvecklat och certifierat en ny typ av hjulset, med varumärket ULT S, för spanska järnvägar.

Det har producerats speciellt för den spanska järnvägsmarknaden där den iberiska spårvidden på 1 668 millimeter används. Den första omgången av nya hjuluppsättningar skickades till Spanien i början av december 2019.

I oktober genomförde Interpipe framgångsrikt testerna av den helt nya typen av hjulset, som godkändes av det europeiska certifieringsorganet.

ULT SP-hjulset är del av företagets Ultimate-produktlinje för godsvagnar. På grund av bredare Iberisk spårvidd behövdes en ny typ av hjulset med en speciell design. För detta ändamål har Interpipe också utvecklat en ny axel som klassificerades som SP G.

- Interpipe hade som mål under 2019 att komma in på nya marknader i Spanien. ​​I Frankrike, Tyskland, Österrike och andra europeiska länder konkurrerar vi med europeiska tillverkare, men den spanska marknaden var tidigare otillgänglig för oss på grund av att där använder man den iberiska spårvidden, konstaterade Alexander Garkavyi, chef för Interpipes avdelning för järnvägsprodukter.

Med hjälp av nya hjuluppsättningar avser Interpipe att stärka sin närvaro på den europeiska järnvägsmarknaden. För närvarande levereras företagets järnvägsprodukter till de europeiska länderna med en standardspårvidd på 1 435 millimeter.

Hemmamarknaden och de före detta republikerna i Sovjetunionen har dock en mer betydande andel när det gäller företagets export med 30 respektive 39 procent.

Interpipe certifierade också sina produkter för den amerikanska järnvägsmarknaden. Drygt 3 procent av företagets järnvägshjul levereras till USA.