Spanien väljer framtida spårvidd

1 435 eller 1 668 millimeter, Spanien väljer framtida spårvidd. Arkivbild

Spanska regeringen har återupptagit en långvarig debatt om vilken spårvidd som ska gälla för de huvudsakliga delarna av det spanska stomlinjenätet. Utvecklingsministeriet och infrastrukturministeriet ADIF har inrättat en tvärvetenskaplig expertgrupp för att bedöma strategin för utvecklingen av Spaniens stambanor.

Expertgruppen kommer att undersöka hur ett nationellt program för ändring av spårvidd kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt, vilka problem som kan uppstå och hur en förändring kan störa järnvägstrafiken under en omställning. Expertgruppen fokuserar framför allt på behovet av att tillgodose godstrafik där representanter från logistik- och industrisektorn, med stöd av specialister på järnvägsinfrastruktur, ska lägga fast utvecklingen av det spanska stomnätverket.

Under de senaste tre decennierna har Spanien utvecklat höghastighetsnätverk med 1 435 millimetersträckor vid sidan av sina äldre konventionella rutter på 1 668 millimeter. Samtidigt ökar trycket för att se till att Spanien effektivt kan anslutas till de olika paneuropeiska godskorridorerna och TEN-T-nätverket.

Detta har lett till att utplaceringen av sliprar utformade för att underlätta en framtida omvandling till bredspårsjärnvägar och till beslutet att förlägga dubbla spår på vissa strategiska linjer så som Medelhavskorridoren, Barcelona - Valencia .