Ramböll, Tyréns och White i t-baneprojekt

Ramböll, White arkitekter och Tyréns får uppdraget att tillsammans utreda och projektera utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbanelinje mellan Akalla och Barkarby station. Uppdraget är värt cirka 250 miljoner kronor och omfattar systemhandling, järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning och bygghandling.

Uppdraget ska möjliggöra byggstart hösten 2016. Trafikstarten planeras till omkring 2021.

-  En viktig del av uppdraget blir samrådsprocessens samordning med den kommunala processen så att dessa löper på i samma takt, säger regionchef Cecilia Granath, Tyréns i ett pressmeddelande. Det är ett viktigt uppdrag avseende planering och kommunikation. Vi kommer identifiera och hantera de betydande frågorna i tidiga skeden för att möjliggöra och tydliggöra viktiga beslut som kommer att vara av stor vikt för att skapa de bästa möjligheterna för detta viktiga samhällsbyggnadsprojekt.

-  Vi arbetar med att planera de nya stationernas utformning. Vår uppgift omfattar bland annat stationsrum, entréhallar, samt upp och nedgångar, säger Dag Zerne, arkitekt och ställföreträdande Kontorschef, White.