Förlängningen av Saint-Étiennes spårvägslinje 3 öppnades för trafik

En ny spårvagn från CAF på Saint-Etiennes spårvangslinje T3. Foto: kollektivtrafikföretaget STAS

Den 16 november öppnades en 4,3 kilometer lång spårvägsträcka i centralfranska staden Saint-Etienne.  

Sträckan är en förlängning av spårvagnsnätets linje T3.

Förlängningen, som byggdes från stationen Châteaucreux till La Terrasse via centrum löper förbi stationerna Soleil, Zénith, Plaine-Achille och Technopôle och stadion Geoffroy-Guichard / Étivallière.

Sex av linjens åtta stationer är nya.

Förlängningen ansluter till linjerna T1- och T2-linjerna och utformar därmed en slinga runt stadens centrum. Därigenom minskar restiden mellan stationen Châteaucreux och La Terrasse från 19 till 14 minuter. Spårvagnarna kör längs sträckan med 10 minuters intervaller.

Sträckans genomförbarhetsstudie slutfördes i slutet av 2014 och projektet godkändes i april 2015.