Estlands järnvägsbolag Operail börjar konkurrera i Finland

Estniska Operail har grundat ett finskt dotterbolag som ska lägga grunden för de nya investeringarna. Foto: Operail

Det estniska järnvägsbolaget Operail meddelade nyligen att bolaget investerar 50 miljoner euro i järnvägsfrakt i Finland.

Enligt Operails pressmeddelande utgör expansionen till Finland en del av bolagets långsiktiga strategi.

– Vi har fått positiv respons från finska kunder och intressenter. Marknaden behöver mer konkurrens, vilket bidrar till hela sektorns konkurrenskraft, säger styrelsemedlem Paul Lukka i pressmeddelandet.

Bolaget kommer till en början att investera i nya järnvägsvagnar och bygga upp de strukturer som behövs för att Operail ska kunna agera på den finska järnvägsmarknaden. Dotterbolaget Operail Finland leds av Ilkka Seppänen som har ett förflutet på VR.

Operail gjorde en rörelsevinst på 15,7 miljoner euro i fjol. Bolaget äger 3 500 järnvägsvagnar och har sammanlagt 700 anställda.