Godstransporter på järnväg ska utvecklas

Regeringen satsar 2 miljarder kronor under fem år på att stärka godstrafiken på järnväg. Arkivbild

Regeringen har beslutat att miljökompensationen för godstransporter på järnväg utvecklas så att den tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter. Syftet är att tydligare styra mot en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och därmed stärka järnvägens konkurrenskraft och avlasta vägarna.

– Vi satsar 2 miljarder kronor under fem år på att stärka godstrafiken på järnväg. Nu vässar vi miljökompensationen ytterligare för att få ännu större effekt så att fler godstransporter kan flyttas från väg till järnväg, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I september 2020 beslutade regeringen att förlänga miljökompensationen för godstransporter på järnväg med 400 miljoner kronor årligen mellan 2021 - 2025. Dagens beslut innebär att miljökompensationen utvecklas så att den tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter genom att kompensation inte längre får ges för transporter av järnmalm.

Ytterligare en ändring är att ansökningar och utbetalningar ska ske kvartalsvis, i stället för halvårsvis. Trafikverket ska vid två tillfällen, före utgången av 2023 och 2026, följa upp att syftet med kompensationen tillgodoses.