Expertgrupp: - dags att stärka den europeiska järnvägssektorns ställning globalt

Syftet med avtalet om EU:s järnvägsmarknad är att öka investeringarna i den europeiska järnvägstrafiken, ge bättre service till resenärer och möjliggöra en snabb övergång till miljövänliga transportmedel. Foto: Europeiska unionen

En expertgrupp pläderar för ett fullständigt införande av det fjärde järnvägspaketet, total implementering av ERTMS och andra innovationer samt skyndsamt komma tillrätta med kompetensbrister inom järnvägssektorn.

De olika förslagen syftar till att stärka den europeiska järnvägssektorns ställning globalt. Rekommendationerna adresseras till hela järnvägssektorn, i samtliga medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och olika EU-organ.

De nya reglerna innebär en rad olika förändringar. Några exempel är:

- Den europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och dess roll stärks. Byrån kommer att godkänna järnvägsfordon för bruk inom hela EU. I dag ligger det uppdraget på nationella säkerhetsmyndigheter – i Sverige, Transportstyrelsen.

- Det införs ett gemensamt säkerhetsintyg som underlättar för järnvägsföretag att bedriva verksamhet i hela EU. Intyget kommer att utfärdas av ERA.

- ERA får i uppdrag att godkänna de tekniska specifikationerna för ERTMS-marksystem. Först efter det kan delsystemet godkännas och användas i respektive land.Den europeiska järnvägsexpertgruppen har tagit fram flera rekommendationer för att upprätthålla det globala ledarskapet inom järnvägsindustrin. De huvudsakliga rekommendationerna är:

  • Fortsatt stöd för att omvandla Europas järnvägssystem, särskilt genom utvecklingen av det europeiska järnvägstrafikstyrningssystemet (ERTMS), samt genom att fortsätta ett institutionaliserat partnerskap för innovation och forskning på järnväg.
  • När det gäller kompetens uppmanas järnvägssektorn att utnyttja möjligheterna inom Blueprintprogrammet.
  • Ett snabbare tillämpning av det för tre år beslutade fjärde järnvägspaketet för att stärka järnvägssektorns konkurrenskraft och att ytterligare främja användningen av kvalitetskriterier i offentlig upphandling.
  • Förstärkning av de program som stöder innovation och implementering av klimatneutrala, energieffektiva och användarorienterade transportsystem.

Källa: EU-kommissionen