EU uppmanar Danmark att öppna sitt järnvägsnät för internationella operatörer

EU uppmanar Danmark att öppna sitt järnvägsnät för konkurrenter. Foto: Jan Sonberg

Nyligen uppmanade Europeiska kommissionen Danmark om bättre tillgång till järnvägsmarknaden. Argumenten för EUs kritik är inte offentligtliga.

På AllRail, som representerar nya operatörer på den europeiska järnvägsmarkanden, är man inte förvånade. Särskilt Nederländerna och Danmark är kända att behandla EU:s järnvägsnät som sin egen marknad.

Ett exempel, menar AllRail, är Köpenhamns S-banetåg vars drift gavs till DSB utan att konkurrensutsättas eller upphandlas internationellt. DSB kör större delen av persontrafiken på järnväg i Danmark. DSB har monopol på huvudlinjerna, och kör även Köpenhamns pendeltåg.

Eftersom det är ett pågående ärende kan kommissionen inte lämna ut någon information om de argument som framförts i den formella underrättelsen. Danmark har två månader på sig att svara på argumenten. I annat fall kan EU-organet skicka ett motiverat yttrande, en formell begäran om att följa EU-lagstiftningen. Vid behov kan kommissionen att hänskjuta ärendet till domstolen.