LTU tar fram säkrare analyser om järnvägens tillstånd

Jan Lundberg, professor inom drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: LTU

Med en stor mängd sensorer och insamling av stora mängder tillståndsdata ska forskare vid Luleå tekniska universitet utveckla smarta algoritmer och ta fram säkrare analyser för järnvägens tillstånd. Man vill med denna teknik hitta en metod för effektivare underhåll och mindre avbrott och förseningar vilket kostar samhället stora pengar idag.

– Om förebyggande underhåll på växlar och växelbyten genomförs på ett väl planerat sätt och innan haverierna är ett faktum, kan dessa förseningstimmar reduceras med minst 50 procent enligt Infranords beräkningar. Detta motsvarar en samhällelig besparing på minst 168 miljoner kronor per år, säger Jan Lundberg, professor inom drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Med insamlandet av stora mängder data, ”big data”, kan trender och mönster i analysen ge stabilare prognoser spårväxlarnas tillstånd och därmed bättre prediktivt underhåll, vilket i förlängningen således ger minskade underhållskostnader, ökad driftsäkerhet och därmed ökad punktlighet och ett bättre utnyttjande av transportinfrastrukturen i Sverige.

– När 5G införs kommer goda synergieffekter med projektresultaten att kunna förverkligas. Ett viktigt exempel på driftstörningar som projektet ska lösa är när tåg kommer från avvikande spår och går in i växeln när den ligger i fel läge (uppkörning). Detta resulterar i att hjulen kliver över växeltungorna vilket resulterar i skador på tåg, spårväxel samt totalt driftstopp. Enbart reparationskostnaderna för detta problem är cirka 10 miljoner kronor per år och de relaterade driftstörningarna är mycket stora, avslutar Jan Lundberg.