Tillverkare av rullande materiel intensifierar konkurrensen i Sydafrika

Alstoms joint venture-fabrik Gibela i Sydafrika kan enligt företagsledningen leverera 62 tåg per år vid toppproduktion. Totalt 580 X-Trapolis Mega-pendeltåg förväntas bli producerade vid fabriken under de kommande tio åren. Foto: Alstom

Allt fler tillverkare av rullande materiel ser Sydafrika som nyckeln till framgång inom den afrikanska järnvägsmarknaden. För att kunna förstärka närvaron etablerar eller moderniserar producenterna egna anläggningar i landet.

Enbart i år har två stora företag, Alstom från Frankrike och Transmashholding från Ryssland, lanserat nya och moderniserade anläggningar i Sydafrika. Andra utländska tillverkare av rullande materiel producerar nya tåg och vagnar i Sydafrika med hjälp av lokala partners.

Ett av de senaste internationella engagemangen är moderniseringen av tågfabriken i Ubunye. Saneringen utförs av ett joint venture som består av Alstom och de lokala partnerföretagen IDC och CTE.

Under de senaste tre åren har denna anläggning moderniserats avsevärt med hjälp av ny utrustning inklusive avancerad robotteknologi och utbildad personal.

Fabriken i Ubunye certifierades enligt EN 15085 CL1 och ISO 3834-2, vilket är den högsta svetscertifieringsnivån i branschen.

Ursprungligen kommer Ubunye-anläggningen att vara en del av tillverkningsprocessen för eldrivna tåg av typ X’Trapolis Mega. Fabriken kommer att leverera boggier och statiska växelriktare för denna typ av rullande materiel som i sin tur produceras vid Gibela-anläggningen, ett annat av Alstoms joint venture i Sydafrika.

Tidigare beställde Passenger Rail Agency of South Africa (PRASA) 580 järnvägsfordon av typ X’Trapolis Mega för Kapstadens pendeltågsnät. Alstom avser att använda dessa två anläggningar för expansion över hela kontinenten.

- Vi är övertygade om Sydafrikas ljusa framtid och har etablerat detta industriella fotavtryck med en långsiktig vision som går ut på att skapa ett afrikansk järnvägscentrum för spetskompetens," sade Henri Poupart-Lafarge, VD för Alstom.

För den ryska tillverkaren av rullande materiel Transmashholding (TMH) är Sydafrika en helt ny marknad. Företaget etablerade sig där först under året 2018 efter att ha förvärvat den lokala sydafrikanska fabriken i Boksburg.

TMH investerade över 30 miljoner euro i denna anläggning för att göra det möjligt att kunna montera, underhålla och modernisera rullande materiel. I början av april lanserades den moderniserade produktionsplatsen officiellt.

Detta ryska företag gör ingen hemlighet av sina planer. TMH köpte den sydafrikanska anläggningen som ”språngbräda” för företagets framtida expansion i andra afrikanska länder. För detta ändamål undertecknade TMH i slutet av oktober 2019 två promemorior med representanter från Angola och Nigeria om ett framtida samarbete och om potentiella leveranser av modern rullande materiel till dessa länder.