Omexom tar drift- och underhållsuppdrag av SL

Avtalet omfattar drift och underhåll av SL:s likriktarstationer. Foto: Omexom

– Det är väldigt glädjande att vi återigen får förtroendet från SL, säger Fredrik Carlsson, vd på Omexom/Infratek. "Vi har de senaste tre åren haft ett mycket gott samarbete, och vi ser fram emot att fortsätta säkra elleveransen under kommande avtalsperiod".

Det nya avtalet omfattar drift och underhåll av 130 av SL:s likriktarstationer. Det är dessa stationer som matar tågen med ström. Uppdraget omfattar både felavhjälpning och förebyggande underhåll.