Hitachi utvecklar visionen om framtidens järnvägsstation

Hitachis framtidsvision: En robot pratar med en passagerare på en järnvägsstation i nära framtid, källa: Hitachi Rail

Japanska teknikföretaget Hitachi Rail har presenterat sin egen vision om hur järnvägsstationer kommer att se ut i framtiden.

Konceptet ställer robotar och digitala lösningar i centrum. De kommer att betjäna passagerare och genomföra miljövänliga åtgärder.

Denna nyligen presenterade vision, som utvecklades för Storbritannien, inbegriper användning av robotar, som med hjälp av konstgjord intelligens ska kunna vägleda passagerare runt stationen.

- Storbritanniens järnvägsstationer kan revolutioneras under de kommande åren om vi utnyttjar de senaste genombrotten inom robotik och artificiell intelligens. Vårt begrepp om en smart station håller redan på att bli verklighet. Mycket av denna teknik har redan testats i Japan och Europa, säger Nick Hughes från Hitachi Rail.

Hitachis koncept omfattar också användning av andra innovationer inklusive smart sensorteknologi.

- Vår vision omfattar också spridningen av batteridrivna tåg till Storbritannien. Batteritåg kan minska koldioxidutsläppen på järnvägsstationerna, vilket skapar renare arbetsmiljöer, konstaterade Nick Hughes.

Hans företag tror att batteridrivna tåg kommer att locka fler passagerare till järnvägen.

Det centrala i Hitachis vision om den framtida stationen utgörs dock av användningen av robotar. Företaget ser dem som ”ledsagare” för passagerare när det gäller att hjälpa dem att hitta ett tåg eller förbindelsen till andra stationer.

Hitachi har viss erfarenhet av att använda robotar för samma ändamål. Sedan 2017 hjälper företagets robot EMIEW3 passagerarna på Tokyos flygplats Haneda.

Robotarna kan kommunicera med resenärer på flera språk och ge dem information om olika platser på flygplatsen.

Enligt Hitachis vision kommer passagerarna på framtidens järnvägsstation att få sin personliga information i realtid via informationspunkter och mobilapplikationer.