AI skapar punktligare tåg

AI hjälper trafikledningen med beslutsstöd för att lösa problem i realtid i tågtrafiken. Bild: Microsoft

Nu släpps en svensk uppfinning som med hjälp av AI både kan göra tågen mer pålitliga och förbättra resenärernas möjligheter att få koll på läget. Den nya tekniken finns i dag som en chattbot. För att göra svenskarnas tågresande mer smidigt lanseras nu Railbot the Chatbot världens första AI-baserade chattbot. Den ger resenärer en snabbare och mer exakt prognos på när tåget kommer fram. Bakom initiativet står svenska techbolaget The Train Brain i samarbete med Microsoft Sverige och Knowit.

Vid trafikstörningar drabbas alltid resenärerna hårdast och ofta finns det ingen att vända sig till. Därför ska det bli spännande att se hur den här typen av AI kan bidra till bättre information för tågresenärer, säger Emil Frodlund, talesperson för Resenärerna - riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter.

Railbot the Chatbot finns på Facebook Messenger. Resenärer ombord på försenade tåg kan genom chattboten få mer exakta ankomstsprognoser än från någon annan källa. Det blir dessutom möjligt att jämföra punktligheten hos tåget man reser på jämfört med andra avgångar för samma sträcka.

I dag är cirka 70 procent av den svenska järnvägen enkelspårig. Det gör att de tusentals tåg som åker längs den bara kan mötas på vissa platser runtom i landet. Om ett tågmöte inte går att genomföra som planerat skapas en dominoeffekt där tågen bakom också missar sina inplanerade tågmöten och hamnar efter i schemat. Med hjälp av AI är det möjligt att exempelvis göra tidtabellerna mindre känsliga för förseningar eller erbjuda trafikledningen bättre beslutsstöd för att lösa problem i realtid i tågtrafiken.

– Trafikledning av tåg är ett område där vi idag ger människor i uppdrag att under stor tidspress lösa problem med komplexa systemeffekter. En försening i Lund skapar följdeffekter som kan fortplanta sig upp till Gävle och sedan studsa tillbaka och påverka mängder av tåg. Här kan AI bistå, exempelvis genom att trafikledningen får en rekommendation i realtid om

– Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen och vi är kända för att vara ett innovationsland. På Microsoft är vi övertygade om att Sverige kan mer varför vi måste fortsätta att utveckla vår infrastruktur med hjälp av digitaliseringens möjligheter. The Train Brains AI-lösning är ett inspirerande exempel på hur vi kan använda oss av AI för att kunna bli än mer hållbara, säger Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef för AI & moln för Microsoft Sverige.