Estland planerar järnvägselektrifiering för att uppfylla klimatmål

Drygt 664 000 passagerare reste i juli 2019 med Elron, en ökning med 9 procent jämfört med samma månad året innan. Populariteten för tågresor har vuxit mest på expresslinjer mellan städerna Viljandi, Tartu och Narva. Foto: Elron

Estland utvecklar idag en elektrifieringsstrategi för estniska järnvägssektorn. Landet vill uppfylla landets klimatmål fram till 2030. Ministeriet för ekonomi och kommunikation och miljödepartementet förbereder ett järnvägselektrifieringsprogram efter att ha fått stöd från regeringen för förslaget.

Miljöminister Rene Kokk lade i juni fram olika alternativ när det gällde att minska utsläppen från transporter och jordbrukssektorer. Man ansåg att transporten erbjöd det bästa sättet att minska koldioxidutsläppen, och järnvägselektrifiering skulle vara den mest effektiva metoden att uppnå detta.

Kokk sade att betydande investeringar under senare år hade gjort tågresorna mer bekväma och tillgängliga, men den andelen av landets järnvägsnät som är elektrifierat är en av de lägsta i EU.

- Elektrifiering av järnvägsnätet skulle kunna hjälpa oss att minska både miljöpåverkan och buller, samtidigt som hastigheten på järnvägen ökar", förklarade Kokk och tilllade att elektrifieringen skulle minska bränslekostnaderna med 5 miljoner euro per år.

Passageraroperatören Elron transporterade nästan 4,1 miljoner människor under de första sex månaderna i år, en ökning med 5 procent jämfört med samma period förra året och en ökning med 50 procent sedan nya tåg infördes för fem år sedan. Efterfrågebaserad prissättning infördes den 1 augusti i ett försök att stimulera fler resor utanför rusningstider.